START

Foto/copyright: Maria Modig

HELA KROPPEN I BALANS!

Våra kroppar är vår oändliga resurs till välmående. Vi är skapade för att utföra rörelse. Rörelse under närvaro, med stor medvetenhet och i skön balans mellan kropp, själ och sinne. Kroppen är en sammanhängande enhet och att allt som händer, eller inte händer, i kroppen har en påverkan på hela strukturen när den är i rörelse.


Foto/copyright: Maria Modig

Foto/copyright: Maria Modig

SUP-yoga


Under sommaren 2019 utmanar vi oss genom att ta yogan till vattnet. På SUP-brädor praktiserar vi lugn och stillsam yoga. 

Boka in dig i en bokningsbar grupp eller så arrangerar vi en enkomt för er grupp.

Träningsresa Funäsdalen


Januari 2020

Just nu pågår planeringen av en träningsresa innehållande simning, skidåkning och yoga till Härliga Härjedalen. Håll dig uppdaterat här och via Facebook för mer info.

Kursverksamhet


Vi erbjuder kurser, event och gruppträning i yoga och rörelselära  för gamla och unga. Vår ambition är att hjälpa människor finna sin potential i sin kropp och sitt sinne.Om yoga


NÄRVARO • MEDVETENHET • BALANSVår Yoga lägger stor vikt vid att utveckla närvaro och att acceptera sig själv som man är just nu - sin kropp, sina tankar och känslor.


Medvetenhet är ett centralt begrepp inom yoga. Att vara medveten innebär att vara ständigt närvarande i nuet - att vara uppmärksam. Med  uppmärksamhetens hjälp upptäcker man spänningar och blockeringar av såväl fysisk som mental och emotionell natur. Man lär sig också att lösa upp dessa från grunden. Avslappning är en viktig aspekt i alla slag av yogaövningar, men vi undervisar också i en särskild metod för systematisk avslappning på alla nivåer - Yoga Nidra.


Våra kurser i yoga och meditation följer ett holistiskt sätt att lära ut yoga enligt Satyananda Yogas principer. Det innebär att varje lektion är uppdelad i fyra moment. Vi börjar alltid med asana-kroppsövningar som sedan följs av pranayama-andningstekniker. Vi tillämpar en liggande djupavslappningsteknik-yoga nidra och avslutar med en sittande meditation. Med dessa fyra moment som hör till yoga har du tränat och berört hela dig.Foto/copyright: Maria Modig


ASANAS


Varje lektion inleds med asanas - fysiska övningar som stärker kroppen och alla dess funktioner. Övningarna utförs långsamt och medvetet och i samspel med andningen. Alla kroppens system påverkas, som t ex. nervsystemet, blodcirkulationen, matsmältning och körtelsystemet.


Förutom de klassiska yogaställningarna lär vi inom Satyananda-traditionen ut en speciell serie övningar (Pawanmuktasana) som frigör spänningar och ökar röligheten i lederna. Dessa övningar är lätta och kan utföras av alla människor utan svårighet. Trots att de ibland till synes verkar väldigt enkla, är de mycket effektiva och förbereder yogaeleven för de mer avancerade yogaställningarna.


I  yoga menar man att kropp och sinne hör mycket nära samman – sinnet påverkar kroppen och kroppen påverkar sinnet. Därför är en asana mycket mer än bara en fysisk rörelse eller kroppsställning – det är lika mycket en attityd och ett sinnestillstånd.


Ordet asana betyder enkel, bekväm och stadig. Den ursprungliga betydelsen av asanas är en bekväm och stadig kroppsposition som går att stanna i en längre stund. Asanas frigör blockeringar i människans energiflöde, vilket leder till att prana (livsenergi) kan strömma fritt och jämt i kroppens energikanaler (nadis) – förutsättningen för balans i kropp och sinne.
PRANAYAMA - ANDNINGSÖVNING


Efter asanas utövas pranayama, övningar som syftar till att kontrollera och öka prana. Detta sker vanligen genom olika typer av andningsövningar som ger ökad energi och vitalitet. En annan fördel med andningsövningar är att det har en lugnande inverkan och stillar sinnet inför meditation.


Andningen är nära förbunden med vårt sinne och speglar ofta människans mentala och emotionella tillstånd. Bara genom att bli uppmärksam på den naturliga och spontana andningen följer en upplevelse av ökad närvaro. Dessutom fördjupas och lugnas andningen av sig själv, vilket leder till frigörande av fysisk, mental och emotionell stress.

Foto/copyright: Maria Modig

Foto/copyright: Maria Modig


YOGA NIDRA - DJUPAVSLAPPNING


Swami Satyananda har ur den tantriska traditionen fört vidare en mycket effektiv och omtyckt form av djupavslappning som kallas Yoga Nidra (Yogisk sömn), som löser upp såväl fysiska, som mentala och emotionella spänningar.


Ett av målen med Yoga Nidra är att försätta kroppen i djup sömn men samtidigt bibehålla sinnet vaket och uppmärksamt. Under detta avslappnade tillstånd får vi tillgång till inre resurser som annars kan vara svåra att nå. Detta medför naturligtvis att Yoga Nidras användningområden är många, framförallt inom området självpåverkan.
Att tänka på:

 


Ha mjuka och bekväma kläder på dig under yoga-utövandet


Det bör gå 3 timmar från det att du äter en större måltid till lektionen. Något lättare, exempelvis en frukt går bra att äta timmen innan


Undvik att dricka vatten under lektionen - det går dock bra att dricka före och efter.


Vänligen stäng av mobilen innan du kommer in i kurslokalen.


 Ovanstående är till för att Du ska få ut så mycket som möjligt av Din yogakurs.

 

Foto/copyright: Maria Modig


MEDITATION


Efter asanas, pranayamas och Yoga Nidra är sinnet mer mottagligt för det sista steget – meditation. Meditation (Dhyana) är ett medvetandetillstånd som kan uppnås med hjälp av olika meditationstekniker. Dessa tekniker kan komma från olika typer av yoga (Raja yoga, Kundalini yoga, Jnana yoga m fl)


Gemensamt för dem är dock utvecklingen av en djupare insikt som leder till ett mer harmoniskt liv med större förmåga att klara de uppgifter som vardagslivet ställer oss inför. Ytterst syftar meditation till förening mellan det individuella och det absoluta medvetandet.


"It will be a process of self discovery and when you have discovered yourself, nothing remains to be known."


- Swami Niranjananda Saraswati


Vi lär ut ett stort antal klassiska meditationer, men tre av de viktigaste är hämtade från den klassiska och tantriska yogan: Ajapa Japa, Antar Mouna och Trataka.


Gemensamt för dessa meditationer är att de utnyttjar sinnets tendens till att vara i ständig rörelse för att uppnå stillhet. Meditationerna lärs ut i flera steg, både nybörjare och avancerade utövare får möjlighet att utvecklas.Kilafors Yogaskola

Kvarnböle 1693

823 91 Kilafors

070-200 05 21

helena@kilaforsyogaskola.se

Copyright @ All Rights Reserved